Szewstwo.

Etykietowanie:
Szewstwo. Szewstwo jest rzemiosłem zajmującym się wyrobem i naprawą obuwia. Szewscy byli jedną z najpopularniejszych grup wytwórców odzieży w mieście i na wsi.

Szkoła Lubelska.

Etykietowanie:
Szkoła Lubelska. W Lublinie przy ulicy Ewangelickiej, jedna z przecznic Krakowskiego Przedmieścia stoi budynek z fasadą główną. Został wystawiony w latach 1910-1911 na pomieszczenie gimnazjum męskiego- Szkoły Lubelskiej im. Stefana Batorego, która istniała już od 1906 roku. Gmach zaprojektował Teofil Wiśniewski w stylu noszącym cechy secesji. W drugiej połowie 1944 roku „ kiedy Lublin był Warszawą”, budynek należał do Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Następnie mieściło się w nim Collegium Anatomicum UMCS, UMCS, a później Akademia Medyczna.

Szkoła Vetterów w Lublinie.

Etykietowanie:
Szkoła Vetterów w Lublinie. Przy ulicy Bernardyńskiej mieści się w okazałym gmachu Zespół szkół im. Juliusza i Augusta Vetterów.

Szkoła Wojewódzka w Lublinie i jej sławni absolwenci

Dawna Szkoła Wojewódzka mieściła się w Lublinie przy ul. Narutowicza 12. Wzniesiona została w latach 1857-1859 dzięki staraniom Józefa Skłodowskiego, dziadka sławnej Marii Skłodowskiej-Curie. Ten ceniony pedagog i patriota był dyrektorem placówki. Absolwentami szkoły i uczniami dyrektora byli późniejsi twórcy, wyróżniający się w swoich dziedzinach. Jednym z nich był Aleksander Głowacki ps. literacki Bolesław Prus. Jego "Notatki z Lublina" to obszerna kronika życia kulturalnego i społecznego miasta.

Szlak Gocki w Kotlinie Hrubieszowskiej

11 VIII 2007r. w Masłomęczu otwarty został Szlak Gocki. Szlak powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Hrubieszowsko-Mireckiemu "Lepsze Jutro" - Lokalna Grupa Działania oraz Instytutowi Archeologii UMCS w Lublinie. Trasa szlaku ma ok.

Szlakiem kazimierskich spichlerzy.

Etykietowanie:
Szlakiem kazimierskich spichlerzy. W 1543 roku, w źródłach odnotowano po raz pierwszy o istnieniu spichlerzy murowanych, ale na pewno wcześniej były spichlerze drewniane. Ich grube mury (80-120 cm), wznoszone z opoki kredowej, o dachach stromych, dwuspadowych, krytych dachówką i gontem. Budowano w taki sposób, aby krótsza ściana szczytowa była skierowana w kierunku Wisły. Wnętrze dzieliła ściana działowa tworząc dwie par komór składowych, do których wiodły osobne wejścia.

Szlakiem noblisty Henryka Sienkiewicza

Szlak pisarza, który tworzył „ku pokrzepieniu serc” wiedzie przez kilka miejscowości Lubelszczyzny. Wola Okrzejska-kraj lat dziecinnych pisarza, to ważne miejsce w jego biografii. Tutaj ,we dworze Cieciszowskich, właścicieli wsi urodził się 5 maja 1846r Henryk Sienkiewicz.

Szmugiel pod okiem Najjaśniejszego Pana

Etykietowanie:
Czy wiesz, że Austriacy podczas I wojny światowej chcieli mieć nad Wisłą namiastkę kraju znad Dunaju, choć nieuchronnie zbliżał się już kres monarchii austro-węgierskiej. Stary porządek świata powoli dogorywał. W Nowej Aleksandrii (Puławach), gdzie rozpełzło się wojsko i cesarsko - królewska administracja było na to za wcześnie. Okupanci, wprowadzili wojenne zwyczaje; zakazy, nakazy, grabieże i szykany. Mimo to, miejscowa ludność nie pozostawała dłużna bezwzględnym Austriakom i organizowała w proteście "szmugiel pod okiem Najjaśniejsza Pana". Jacek

Szopen dla Marii Czartoryskiej

Etykietowanie:
Czy wiesz, że…!? Najwybitniejszy kompozytor doby polskiego romantyzmu, przyjaciel domu Czartoryskich Fryderyk Szopen, dedykował kilka swoich utworów na fortepian Marii Czartoryskiej. Skomponowane dla Marii dzieła to cztery mazurki: c-moll, h-moll, D-dur i cis-moll. – "Maria była jedną z dwóch osób z rodziny Czartoryskich, których genialny kompozytor zaszczycił dedykowaniem swojego utworu". Tą drugą była żona Adama Jerzego Czartoryskiego, Anna z Sapiehów. Jacek

Szpital Ubogich przy kościele parafialnym w Starym Zamościu

'Pierwsze wiadomości o istnieniu szpitala dla ludzi ubogich, starych, niedołężnych i kalekich pochodzą z początku XX w. Jednak naprawdę istniał tam o wiele wcześniej. Pensjonariusze szpitala utrzymywani byli z procentów od złożonych kapitałów w Banku Polskim. Składali je dzierżawcy folwarków, aby znajdowali tam schronienie ubodzy, starzy i kalecy. Szpitalem najczęściej zarządzał miejscowy proboszcz. Ponadto do szpitala przylegała łąka podarowana przez Ordynata. Z jej dzierżawy dochody szły na utrzymanie ubogich.