BORÓWEK, gm. Żółkiewka

==BORÓWEK==, gm. Żółkiewka, pow. Krasnystaw Wieś położona na wschodnim skraju gminy Żółkiewka, w obrębie Wyniosłości Giełczewskiej. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1470. W 1564 roku było tutaj 3 łany użytków i 1 rzemieślnik. Dzieje wsi w XVII i XVIII wieku nie są znane. Spis z 1827 roku notował wieś w parafii Gorzków i liczyła wówczas 6 domów oraz 51 mieszkańców. W 1768 roku Borówek należał do Franciszka Tuszewskiego, po którym prawdopodobnie przejął go na drodze kupna Józef Fedorowicz. Ten w 1798 roku sprzedał wieś za 22 tys.

Olszanka (gmina Krzczonów)

Olszanka to wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Krzczonów, której sołtysem jest Irena Krystyniak. Powierzchnia miejscowości wynosi 7,07 km2. Olszanka leży na północnym skraju Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego, nad rzeką o tej samej nazwie i jej dopływem Strużką.

Olszanka (dopływ Radomirki)

Olszanka - piękna rzeczka o długości 7 km, będąca dopływem Radomirki. Wypływa we wsi Piotrkówek, w niewielkim lesie zwanym "Dadyjką". Dalej kieruje się ku wsi Olszanka, Po drodze przepływa przez las o nazwie "Bargłowy". Za lasem wpływa do wsi Majdanek, wchodzącą w skład Olszanki. Potem płynie pod mostem na drodze powiatowej nr 2272L Lublin-Krzczonów.

Gdzie król chodził piechotą czyli ... "Jaśnie Państwo w kąpieli"

17 kwietnia br. o godz.12.00 w sali wystaw czasowych (Teatralnia) Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zostanie otwarta wystawa „Jaśnie Państwo w kąpieli. Akcesoria toaletowe w XIX i XX wieku”. Prezentowane na niej eksponaty pochodzą z kolekcji prywatnej. Kozłowieckie wystawy wielokrotnie przybliżały różne dziedziny życia codziennego – pokazywaliśmy kuchnię, kredens, obyczaje związane z ucztowaniem, sposoby spędzania wolnego czasu, życie w podróży.

OSZCZÓW, gm. Dołhobyczów

OSZCZÓW, gm. Dołhobyczów, pow. Hrubieszów Wieś położona w środkowej części gminy Dołhobyczów, w obrębie Grzędy Sokalskiej. Po raz pierwszy miejscowość wymieniona jest w 1409 roku, kiedy występował Mikołaj Żądło z Jezior i Oszczowa, podczaszy warszawski. W 1444 roku wieś była w posiadaniu Pawła z Oszczowa, natomiast w 1458 roku właścicielem został Krystyn, żonaty z Małgorzatą z Waręża. W 1468 roku Krystyn z Oszczowa, Jan z Honiatyna, Mikołaj z Oskierczyc, Jan Bielawa z Rulikowa i Jan z Horoszczyc ufundowali we wsi kościół p.w. św. Barbary i św. Leonarda oraz parafię łacińską.

HULCZE, gm. Dołhobyczów

HULCZE, gm. Dołhobyczów, pow. Hrubieszów Wieś położona w środkowej części gminy Dołhobyczów, nad rzeką Warężanką, w obrębie Grzędy Sokalskiej. Około 1449 roku w źródłach występowała Małgorzata oraz jej syn Klemens z Chochlowa i Hulcza. W 1472 roku wieś razem z Chochlowem (obecnie Chochłów) liczyła 5 łanów użytków, młyn i karczmę, trudno jednak określić ile liczyło Hulcze. Dobra te należały wówczas do Goździów herbu Gozdawa.

KRYŁÓW, gm. Mircze

==KRYŁÓW==, gm. Mircze, pow. Hrubieszów Wieś położona na wschodnim skraju gminy Mircze, nad rzeką Bug, w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej. Pierwsza wzmianka o Kryłowie pochodzi z roku 1430/31 i wtedy należał do kniazia kobryńskiego Romana Lubartowicza. Niedługo potem wieś nadano Janowi Tęczyńskiemu, który posiadał ją przed 1458 rokiem. W roku 1470 Kryłów należał do Mikołaja Tęczyńskiego i wkrótce stał się ośrodkiem osobnej włości, położonej w obrębie ziemi chełmskiej.

KOŚCIASZYN, gm. Dołhobyczów

==KOŚCIASZYN==, gm. Dołhobyczów, pow. Hrubieszów Wieś położona na zachodnim skraju gminy Dołhobyczów, nad potokiem Sulimówka, w obrębie Grzędy Sokalskiej. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1394, kiedy książę bełski Ziemowit IV nadał wieś dominikanom bełskim. W 1472 roku było tu 6 łanów użytków i karczma, natomiast w 1578 roku 3 łany użytków i 3 zagrodników z ziemią. Jeszcze w 1667 roku źródła notują wieś w posiadaniu ojców dominikanów bełskich. W 2 poł.

KADŁUBISKA, gm. Dołhobyczów

==KADŁUBISKA==, gm. Dołhobyczów, pow. Hrubieszów Wieś położona w środkowej części gminy Dołhobyczów, w obrębie Grzędy Sokalskiej. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1472, kiedy były tu 2 łany użytków i młyn. W 1491 roku właścicielem wsi był Jan Malicki z Malic. Rejestr poborowy z 1531 roku notował w Kadłubiskach 1 łan użytków i młyn o 1 kole. W 1578 roku Marcin Kadłubiski posiadał tu 1/2 łana użytków i 1 zagrodnika bez ziemi, natomiast Rybałtowska 1/4 łana użytków. Zarówno Jana z Malic jak i Marcina Kadłubiskiego należy prawdopodobnie łączyć z rodziną Rulikowskich.

HOROSZCZYCE, gm. Dołhobyczów

==HOROSZCZYCE==, gm. Dołhobyczów, pow. Hrubieszów Wieś położona w środkowej części gminy Dołhobyczów, w obrębie Grzędy Sokalskiej. Przed 1421 rokiem połowa wsi należała do Bartłomieja z Choroszczyc, który w tym roku odstąpił swoją część Henrykowi Turkowi w zamian za Łaziska i Sławęcin. W latach 1468-88 występował Mikołaj (Zdziarski) z Oskierczyc (Siekierzyniec), właściciel części Horoszczyc. W 1472 roku Oskierczyce z częścią Horoszczyc liczyły łącznie 3 łany użytków.