DrukujDrukuj

BORÓWEK, gm. Żółkiewka

Treść nie została jeszcze zweryfikowana przez moderatora.
Autor:
The Frog

==BORÓWEK==, gm. Żółkiewka, pow. Krasnystaw

Wieś położona na wschodnim skraju gminy Żółkiewka, w obrębie Wyniosłości Giełczewskiej.
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1470. W 1564 roku było tutaj 3 łany użytków i 1 rzemieślnik. Dzieje wsi w XVII i XVIII wieku nie są znane.
Spis z 1827 roku notował wieś w parafii Gorzków i liczyła wówczas 6 domów oraz 51 mieszkańców.
W 1768 roku Borówek należał do Franciszka Tuszewskiego, po którym prawdopodobnie przejął go na drodze kupna Józef Fedorowicz. Ten w 1798 roku sprzedał wieś za 22 tys. złp Sebastianowi Sawickiemu. W 1823 roku Borówek odziedziczyli: Józef Sawicki, Petronella z Sawickich Wilczopolska, Tekla z Sawickich Barantowa, Salomeą Sawicka, Tekla Sawicka i Franciszka Sawicka. W 1828 roku od spadkobierców Sebastiana Sawickiego kupił dobra za 17 tys. złp Ludwik Preszel, po którym w 1847 roku majątek przejęły dzieci: Adam Teodor, Alfons Mieczysław, Otbolia Celestyna i Ludwika Bronisława. W 1850 roku dobra te odkupiła od nich matka Ludwika z Weberów Preszlowa, lecz w 1855 roku część odsprzedała Józefowi i Kornelii z Piaseckich Doleckim. W 1858 roku dalszą część dóbr kupił Alfons Mieczysław Preszel. W 1867 roku Borówek A nabył od Ludwiki Preszel jej syn Adam Preszel, po którym w 1909 roku dziedziczyli: Ludwika z Preszlów Rohland - córka Ludwika, Maria z Preszlów Zielińska - córka Mieczysława i Zofia z Preszlów Markiewicz - córka Mieczysława. W następnym roku dobra te kupili dwaj bracia: Zygmunt i Edward Brol - Platerowie. W 1918 roku część majątku o powierzchni 400 mórg i 89 prętów kupił od nich Gustaw Kiwerski. Pozostałą część bracia zadłużyli i w 1932 roku banki ogłosiły zajęcie dóbr.
Według spisu z 1921 roku wieś liczyła 11 domów i 78 mieszkańców, kolonia liczyła 9 domów i 78 mieszkańców, natomiast osada tartaczna 2 domy i 26 mieszkańców, wyłącznie Polaków.
Liczba mieszkańców - 130 (stan na dzień 31.12.2014r.) Źródło.

Brak głosów