DrukujDrukuj

Historia zamku w Bochotnicy

Treść nie została jeszcze zweryfikowana przez moderatora.
Współautorzy:
  • MartaC
  • macwoj
Ruiny zamku w Bochotnicy

Przeprowadzone w Bochotnicy badania archeologiczne dowodzą, że na wzgórzu na którym znajdują się obecnie ruiny zamku była już w XIII w budowla obronno-strażnicza.


Już w roku 1380 w źródłach historycznych, a dokładnie w testamencie Eustachego, możemy odnaleźć zapiski odnośnie zamku w Bochotnicy. Eustachy przekazał go w swoim testamencie synowi Jakubowi.

Prawdopodobną przyczyną budowy zamku był najazd Tatarów na Lubelszczyznę. Zamek stanowił część łańcucha zamków i miast warownych, tworzących trójkąt bezpieczeństwa wewnętrznego, chroniący centrum państwa ze stolicami w Krakowie i Sandomierzu.

Zamek umiejscowiony był na niewielkim wzgórzu. Prawdopodobnie nie posiadał wieży. W XV w był główną siedzibą Kurowskich. Nieco inny charakter zamku nadał mu Jan Bochotnicki. Pobudowano trójkondygnacyjny budynek południowy, południowo-zachodni narożnik z bramą wjazdową oraz mur obwodowy. Do zamku można było się dostać przez most zwodzony.

Na sąsiednim wzgórzu powstała kaplica. Była zbudowana na planie prostokąta z okrągłymi oknami. Kaplica była pod wezwaniem św. Anny. Gdy Jan Bochotnicki zmarł, spadek po nim otrzymali potomkowie jego sióstr.

Od roku 1543 nie ma żadnych zapisków dotyczących właścicieli zamku aż do roku 1775. W tymże roku właścicielką zamku została Anna Teofila z Sapiehów. Zapis dóbr zawierał wówczas dwór, obory, stajnie, folwark browar, lecz nie ma w nim mowy o zamku. Może to wskazywać na to, że zamek w tym roku był już zrujnowany. W roku 1786 Anna Teofila wyszła za mąż za Seweryna Potockiego i osiedliła się w Celejowie. Zmarła w 1823 roku. a jej majątek nabył ks. Adam Czartoryski.

W 1832 roku został on skonfiskowany na rzecz Skarbu Królestwa Polskiego. Od 1847 do 1944 roku właścicielami majątku byli Klemensowscy. Podjęli oni próby zawalczenia o odbudowę zniszczonego zamku, powstał nawet plan, ale nie doszedł on do skutku z powodu konieczności odbudowy pałacu w Celejowie, który zniszczył pożar.

Aktualnie zachowała się tylko środkowa część zewnętrznej ściany skrzydła południowego oraz środkowa część ślepego muru obwodowego zamykającego dziedziniec od wschodu. Zachowało się także prawe ościeże bramy wjazdowej.

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.2 (5 głosów)