Wersje segmentu KRYŁÓW, gm. Mircze

Porównanie dwóch wersji

27 listopada 2014, 22:04 przez The Frog5 lipca 2017, 20:38 przez The Frog

Dodano aktualną liczbę mieszkańców.

Zmiany w Treść
 
XV-wieczny [http://www.mircze.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=9&menu=49&strona=1|zamek] kryłowski, kilkakrotnie przebudowywany w 1656 roku zdobyli Szwedzi pod dowództwem generała Stenbecka i zniszczyli budowlę, zamek nie został już nigdy odbudowany. Być może już w XV wieku istniała tu parafia, bardziej prawdopodobne jest, że została ona erygowana wraz z lokacją miasta około 1520 roku. Pierwszy kościół zabrano na zbór kalwiński, a następny fundował w 1635 roku Mikołaj Ostroróg. W 1660 roku proboszczem w Kryłowie był ks. Iwicki. W 1754 roku ówczesny właściciel Kryłowa Józef Jeżowski fundował tu klasztor reformatów. Pierwszy ich kościół z 1757 roku spalił się i w 1761 roku zbudowano drewnianą kaplicę, a w 1763 roku kościół murowany. W 1772 roku Andrzej Sługocki, chorąży chełmski, ufundował kolejny kościół w Kryłowie, który zastąpiono kościołem murowanym w latach 1859-1860. Pierwotnie wokół kościoła znajdował się cmentarz grzebalny, a unici mieli swój cmentarz prawdopodobnie w Prehoryłem. W końcu XVIII lub na pocz. XIX wieku założono nowy cmentarz grzebalny, po 1875 roku aż do II wojny światowej wykorzystywany także przez prawosławnych. Obecnie cmentarz posiada kształt trójkątny o powierzchni 4,6 ha. Na nim znajdują się groby żołnierzy niemieckich poległych podczas I wojny światowej oraz groby partyzantów BCh z oddziału „Rysia" poległych w walce z Niemcami i Ukraińcami 27 marca 1944 roku pod Smoligowem, Kolonią Łasków i Ameryką.
 
XV-wieczny [http://www.mircze.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=9&menu=49&strona=1|zamek] kryłowski, kilkakrotnie przebudowywany w 1656 roku zdobyli Szwedzi pod dowództwem generała Stenbecka i zniszczyli budowlę, zamek nie został już nigdy odbudowany. Być może już w XV wieku istniała tu parafia, bardziej prawdopodobne jest, że została ona erygowana wraz z lokacją miasta około 1520 roku. Pierwszy kościół zabrano na zbór kalwiński, a następny fundował w 1635 roku Mikołaj Ostroróg. W 1660 roku proboszczem w Kryłowie był ks. Iwicki. W 1754 roku ówczesny właściciel Kryłowa Józef Jeżowski fundował tu klasztor reformatów. Pierwszy ich kościół z 1757 roku spalił się i w 1761 roku zbudowano drewnianą kaplicę, a w 1763 roku kościół murowany. W 1772 roku Andrzej Sługocki, chorąży chełmski, ufundował kolejny kościół w Kryłowie, który zastąpiono kościołem murowanym w latach 1859-1860. Pierwotnie wokół kościoła znajdował się cmentarz grzebalny, a unici mieli swój cmentarz prawdopodobnie w Prehoryłem. W końcu XVIII lub na pocz. XIX wieku założono nowy cmentarz grzebalny, po 1875 roku aż do II wojny światowej wykorzystywany także przez prawosławnych. Obecnie cmentarz posiada kształt trójkątny o powierzchni 4,6 ha. Na nim znajdują się groby żołnierzy niemieckich poległych podczas I wojny światowej oraz groby partyzantów BCh z oddziału „Rysia" poległych w walce z Niemcami i Ukraińcami 27 marca 1944 roku pod Smoligowem, Kolonią Łasków i Ameryką.
 
W 1827 roku miasto należało do powiatu tomaszowskiego i parafii Kryłów, a liczyło 163 domy i 1102 mieszkańców. W 1845 roku istniały tu dwie karczmy, które uzyskały patent na dalsze prowadzenie wyszynku alkoholu. W 1860 roku Kryłów posiadał 116 domów, w tym 2 murowane oraz 1216 mieszkańców (588 Żydów), a pod koniec XIX wieku 228 domów i 2000 mieszkańców oraz 1399 mórg ziemi. Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2002 r. - 398, Kolonia - 228 osób.
 
W 1827 roku miasto należało do powiatu tomaszowskiego i parafii Kryłów, a liczyło 163 domy i 1102 mieszkańców. W 1845 roku istniały tu dwie karczmy, które uzyskały patent na dalsze prowadzenie wyszynku alkoholu. W 1860 roku Kryłów posiadał 116 domów, w tym 2 murowane oraz 1216 mieszkańców (588 Żydów), a pod koniec XIX wieku 228 domów i 2000 mieszkańców oraz 1399 mórg ziemi. Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2002 r. - 398, Kolonia - 228 osób.
-
(dane [http://www.bip.starostwo.hrubieszow.pl/bip.php?i=dzial&id=6|BIP]).
+
(dane [http://www.bip.starostwo.hrubieszow.pl/bip.php?i=dzial&id=6|BIP]). Obecnie wieś Kryłów liczy 366 mieszkańców a Kolonia Kryłów 219 – dane Urzędu Gminy Mircze.
 
 
 
Najstarsza wzmianka o Żydach w Kryłowie pochodzi z roku 1550. Nie wiadomo kiedy wybudowali tu swoją pierwszą synagogę, która w XIX wieku musiała ulec zniszczeniu, gdyż w 1893 roku zaprojektowano kolejną, murowaną synagogę i drewniany dom modlitwy. Oba budynki rozebrali Niemcy w czasie II wojny światowej. Żydzi założyli w Kryłowie swój cmentarz prawdopodobnie już w XVIII, a może nawet w XVII wieku. Był on użytkowany do 1942 roku.
 
Najstarsza wzmianka o Żydach w Kryłowie pochodzi z roku 1550. Nie wiadomo kiedy wybudowali tu swoją pierwszą synagogę, która w XIX wieku musiała ulec zniszczeniu, gdyż w 1893 roku zaprojektowano kolejną, murowaną synagogę i drewniany dom modlitwy. Oba budynki rozebrali Niemcy w czasie II wojny światowej. Żydzi założyli w Kryłowie swój cmentarz prawdopodobnie już w XVIII, a może nawet w XVII wieku. Był on użytkowany do 1942 roku.
Aktualna wersja:

KRYŁÓW, gm. Mircze

Treść nie została jeszcze zweryfikowana przez moderatora.
Autor:
The Frog

==KRYŁÓW==, gm. Mircze, pow. Hrubieszów
Wieś położona na wschodnim skraju gminy Mircze, nad rzeką Bug, w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej.
Pierwsza wzmianka o Kryłowie pochodzi z roku 1430/31 i wtedy należał do kniazia kobryńskiego Romana Lubartowicza. Niedługo potem wieś nadano Janowi Tęczyńskiemu, który posiadał ją przed 1458 rokiem. W roku 1470 Kryłów należał do Mikołaja Tęczyńskiego i wkrótce stał się ośrodkiem osobnej włości, położonej w obrębie ziemi chełmskiej. W 1512 roku przyłączono do niej trzy wsie zabużańskie: Poromowo, Michał i Leżnicę. W 1520 roku Kryłów został w dokumencie wymieniony jako „castrum", a w 1523 roku przy podziale majątku po Mikołaju Tęczyńskim jako „castrum i oppidum Krylow" został przyznany Janowi Tęczyńskiemu. Według wzmianki w lustracji z 1564/65 roku Jan Tęczyński (zm. w 1541 roku), starosta hrubieszowski, wycinał bór w Stężerzycy, a drewno przeznaczał na budowę zamku w Terebiniu i Kryłowie. W 1541 roku po zmarłym Janie Tęczyńskim włość kryłowską (w skład której wchodziło 14 wsi, w tym 9 na lewym brzegu Bugu) odziedziczyła córka Zofia, która wychodząc za mąż za Stanisława Ostroroga, kasztelana międzyrzeckiego, wniosła mu dobra w posagu. Ostrorogowie byli protestantami, dlatego ok. poł. XVI wieku Stanisław zabrał kościół katolikom i przeznaczył go na zbór kalwiński. Zbór tutejszy działał, dzięki możnym protektorom, niezwykle prężnie. Ministrami przy nim byli: Mateusz Raków (1570), Piotr Artomius (1582), Iwan [Dobrzański Wandkwius ?] (1586), Wojciech Grabiec Myslovicius (1595-1600), Krzysztof Serpentyn (1600), Grzegorz Jankowski (1601) i Jan Bochnicius (1602). Zbór został zlikwidowany w 1635 roku.
Stanisław Ostroróg zmarł w 1568 roku, Kryłów zaś przeszedł w ręce jego żony Zofii, a po jej śmierci w 1588 roku otrzymał go syn Mikołaj (1567-1612). Ten ostatni w 1593 roku ufundował w mieście kalwińskie gimnazjum 5-klasowe, które działało do roku 1612. Jego pierwszym rektorem był Mateusz Białobocki, późniejszy rektor w Krasnobrodzie. Następnym rektorem był Baltazar Krośniewicki, około 1609 roku Jan Mosonius, a po 1611 roku Baltazar Pankracjusz. Po śmierci Mikołaja Ostroroga trwały spory o sukcesję po nim. Wśród pretendentów do spadku byli także spadkobiercy po Janie, bracie Mikołaja. Jednym z nich był Mikołaj Ostroróg, podczaszy koronny, który w 1635 roku ufundował w Kryłowie kościół i przywrócił parafię katolicką. Zadłużone dobra kryłowskie kupił za 700 tys. złp Jerzy Wiśniowiecki, starosta kamionkowski, żonaty z Eufrozyną Eulalią Tarnowską. Zmarł on w 1641 roku, a jego żona wychodząc za Hieronima Radziejowskiego, podkanclerzego koronnego wniosła mu te dobra w posagu. Hieronim Radziejowski zmarł w 1667 roku, a jego dobra przejął syn Michał Stefan Augustyn Radziejewski, biskup warmiński, następnie arcybiskup gnieźnieński i prymas, a w końcu kardynał. W Kryłowie wysłannik papieski A. Cuzani wręczył Radziejowskiemu kapelusz kardynalski. Kardynał Michał Radziejowski przyjaźnił się z wojewodziną łęczycką Konstancją z Niszyckich Towiańską i w 1694 roku zapisał dobra Kryłów jej synowi Krzysztofowi Towiańskiemu, kasztelanowi łęczyckiemu. W 1705 roku majątek trafił w ręce siostry kardynała Anny, żony Wojciecha Remigiana Prażmowskiego, następnie ich syna Hieronima Kazimierza, a po nim otrzymał je Michał Prażmowski. Dobra były zadłużone i w 1753 roku kupił je Józef Jeżowski, stolnik płocki. Po jego śmierci w 1756 roku Kryłów objął syn Benedykt Jeżowski, ale w 1781 roku zrezygnował z majątku, który rozparcelowano. Wówczas miasto przejęła Józefa Chrzanowska, a po niej Józef Benedykt Chrzanowski. Po jego śmierci majątek przeszedł na Anielę z Rzewuskich Chrzanowską.
XV-wieczny zamek kryłowski, kilkakrotnie przebudowywany w 1656 roku zdobyli Szwedzi pod dowództwem generała Stenbecka i zniszczyli budowlę, zamek nie został już nigdy odbudowany. Być może już w XV wieku istniała tu parafia, bardziej prawdopodobne jest, że została ona erygowana wraz z lokacją miasta około 1520 roku. Pierwszy kościół zabrano na zbór kalwiński, a następny fundował w 1635 roku Mikołaj Ostroróg. W 1660 roku proboszczem w Kryłowie był ks. Iwicki. W 1754 roku ówczesny właściciel Kryłowa Józef Jeżowski fundował tu klasztor reformatów. Pierwszy ich kościół z 1757 roku spalił się i w 1761 roku zbudowano drewnianą kaplicę, a w 1763 roku kościół murowany. W 1772 roku Andrzej Sługocki, chorąży chełmski, ufundował kolejny kościół w Kryłowie, który zastąpiono kościołem murowanym w latach 1859-1860. Pierwotnie wokół kościoła znajdował się cmentarz grzebalny, a unici mieli swój cmentarz prawdopodobnie w Prehoryłem. W końcu XVIII lub na pocz. XIX wieku założono nowy cmentarz grzebalny, po 1875 roku aż do II wojny światowej wykorzystywany także przez prawosławnych. Obecnie cmentarz posiada kształt trójkątny o powierzchni 4,6 ha. Na nim znajdują się groby żołnierzy niemieckich poległych podczas I wojny światowej oraz groby partyzantów BCh z oddziału „Rysia" poległych w walce z Niemcami i Ukraińcami 27 marca 1944 roku pod Smoligowem, Kolonią Łasków i Ameryką.
W 1827 roku miasto należało do powiatu tomaszowskiego i parafii Kryłów, a liczyło 163 domy i 1102 mieszkańców. W 1845 roku istniały tu dwie karczmy, które uzyskały patent na dalsze prowadzenie wyszynku alkoholu. W 1860 roku Kryłów posiadał 116 domów, w tym 2 murowane oraz 1216 mieszkańców (588 Żydów), a pod koniec XIX wieku 228 domów i 2000 mieszkańców oraz 1399 mórg ziemi. Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2002 r. - 398, Kolonia - 228 osób.
(dane BIP). Obecnie wieś Kryłów liczy 366 mieszkańców a Kolonia Kryłów 219 – dane Urzędu Gminy Mircze.

Najstarsza wzmianka o Żydach w Kryłowie pochodzi z roku 1550. Nie wiadomo kiedy wybudowali tu swoją pierwszą synagogę, która w XIX wieku musiała ulec zniszczeniu, gdyż w 1893 roku zaprojektowano kolejną, murowaną synagogę i drewniany dom modlitwy. Oba budynki rozebrali Niemcy w czasie II wojny światowej. Żydzi założyli w Kryłowie swój cmentarz prawdopodobnie już w XVIII, a może nawet w XVII wieku. Był on użytkowany do 1942 roku.
Pierwszą cerkiew notowano tu w 1535 roku. Występuje ona w źródłach przez resztę XVI wieku. W 1760 roku istniała tu drewniana cerkiew parafialna p.w. Przemienienia Pańskiego, która należała do dekanatu hrubieszowskiego. W 1840 roku w skład unickiej parafii wchodziły: Kryłów, Prehoryłe i Nowosady. Liczyła ona wówczas 597 parafian. Ostatnią cerkiew, murowaną zbudowano w Kryłowie w 1911 roku z funduszy rządu carskiego. Została ona rozebrana w 1938 roku.
W 2 poł. XIX wieku dobra Kryłów otrzymała w spadku Józefa Angela Gabriela Chrzanowska, od 1878 roku zamężna za Antonim Horodyskim, który zmarł w 1902 roku. Majątek przeszedł wówczas na ich dzieci: Romana, Władysława i Teresę, po raz pierwszy zamężnej za Gutowskim, a drugi raz za Szaszkiewiczem. W latach 1929-31 majątek częściowo rozparcelowano.
Pod koniec XIX wieku wybudowano w Kryłowie drewniany budynek urzędu gminy i areszt gminny oraz murowaną szkołę, a w 1911 roku murowany młyn motorowy.
W 1929 roku Robert Białkowski posiadał tu 300 ha, natomiast Władysław i Roman Horodyscy 477 ha. Były tutaj dwie cegielnie: L. Blichera i M. Biera oraz dwa młyny: R. Białkowskiego i P. Frankę.
W okresie okupacji hitlerowskiej utworzono we wsi szkołę ukraińską. 24 marca 1945 roku żołnierze z sotni UPA Anatola Szydoruka „Jahody" zabili w Kryłowie 16 milicjantów, byłych partyzantów BCh oraz uprowadzili i zamordowali 23 mieszkańców osady. Wśród pojmanych był Stanisław Basaj „Ryś", dowódca 1 Batalionu BCh, którego w bestialski sposób zamordowano.

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.5 (4 głosy)