Etykietowanie:
Autor:
alus
Współautorzy:
  • galezowskit

'Potok Górny'
Powierzchnia: 111km2
Ludność: 5778
Położenie: 174,9-220m.n.p.m.

Gmina Potok Górny położona jest w województwie lubelskim, w południowej części powiatu biłgorajskiego. gmina od wshodu sąsiaduje z gminą Biszcza woj. lubelskim, od północnego zachodu z gminą Harasiuki, a od południa z gminą Krzeszów i Kuryłówka, położonymi na terenie woj. podkarpackiego.

Z kary historii:
Pierwsze historyczne doniesienia o miejscowości Potok Górny pojawiły się na początku XVI wieku. Wtedy to Józef Woliński za zgodą króla Henryka Walezego wśród rozległych lasów w ówczesnym starostwie Krzeszowskim założył nową wieś Wolę Kuliską potocznie zwaną Nawsie. Po okresach transformacji i najazdów tatarskich w drugiej połowie XVII w. wymieniany jest Potok Górny i Potok Dolny. Na początku XIX w. Potoku Górnym było już 180 domów i ok. 1200 mieszkańców. W 1864r. w okolicy trwały walki powstańcze. W 1914 r. w czasie wojny austriacko-rosyjskiej w okolicznych lasach doszło do zaciętych walk. To co najgorsze miało dopiero nadejść. Dzień 1 września 1939r.- II Wojna Światowa. Dzień 13 października 1942r. szczególnie utkwił mieszkańcom Potoka Górnego i okolic w pamięci. Tego dnia zamordowano 16 osób i spalono ponad 70 gospodarstw. Z kolie dnia 19.12.1943r. miała miejsce pacyfikacja wsi Potok Górny w której zginęło 16 osób w tym ksiądz Błażej Nowosad. Trwa jego proces beatyfikacyjny.

Gospodarka:
Dominującym działem gospodarki gminy Potok Górny jest rolnictwo, przeważają gospodarstwa małe do 5ha. Stanowią one 51,3% ogólnej liczby gospodarstw. Gospodarstwa duże, powyżej 10 ha, stanowią jedynie 6,1% gospodarstw. Gmina jest jedynym z największym w województwie producentem tytoniu wysokiej jakości. tytoń uprawiany jest na 1,120 ha i stanowi 20% łącznej powierzchni upraw. Na terenie gminy działa grupa producentów tytoniu.

Kultura:
Propagowaniem kultury i tradycji zajmuje się gminny ośrodek kultury, który współpracuje w dziedzinie kultury z miejscowymi szkołami i organizacjami pozarządowymi jak OSP, LZS, KGW, ZMW. Przy GOK działa orkiestra dęta, która prezentuje się na uroczystościach świeckich, kościelnych jak i przeglądach orkiestry, oraz dziecięcy zespół taneczny, który jest zawsze bardzo pozytywnie odbierany wśród widowni. W pomieszczeniach GOK w ramach projektu "wioska internetowa kształcenia na odległość na terenach wiejskich" powstało centrum kształcenia na odległość. Jest to ośrodek pełniący rolę światowo kulturalną, wyposażony jest w 11 komputerów z dostępem do internetu jak i również świetlica środowiskowa.
Zabytki kultury materialnej:

Ważnym elementem krajobrazu gminy Potok Górny są obiekty zabytkowa, do których zaliczyć należy:
-obiekty wpisane do rejestru zabytków
Kościół Parafialny, (dawna cerkiew prawosławna) drewniany z 1896 r w Lipinach Górnych
Kościół parafialny murowany wybudowany w latach 1743-54 wraz z dzwonnicą i bramą murowaną z 1822, murowanym ogrodzeniem z furtką i murowaną kapliczką w XVIII w oraz cmentarzem przy kościelnym z drzewostanem z początku XIX w zlokalizowanym w Potoku Górnym.
-obszary i obiekty o wysokich walorach kulturowych, wpisane do ewidencji zabytków:
dwór murowany i pozostałości parku dworskiego w Lipinach Dolnych koloni
park dworki wraz z murowanym dworem, spichlerzem, oborą i piwnicą dworką w Kolonii Malenik
cmentarz przykościelny z drzewostanem w Lipinach Górnych-Borowinie
cmentarz prawosławny w Lipinach Górnych-Borowinie
drewniana kapliczka przy kościelna, stróżówka drewniana przy kościele w Potoku Górnym
kamienna figura św. Barbary w PG
kapliczka słupowa drewniana w PG
cmentarz grzebalny w PG
cmentarz prawosławny w PG
kapliczka drewniana przydrożna przy drodze z PG do Lipin Górnych
-ponadto występują stanowiska archeologiczne
w Lipinach Dolnych PG, Naklik i Szyszków
Szkoły
Gmina potok Górny posiada rozwinięta sieć placówek oświatowych, które pokrywają zapotrzebowanie. Na terenie gminy znajduje się 5 szkół podstawowych:
Szkoła Podstawowa w Lipinach Dolnych, Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych-Borowinie, Szkoła Podstawowa w Potoku Górnym, Szkoła podstawowa w Dąbrówce, Szkoła Podstwawowa w Szyszkowie do których uczęszcza 423 uczniów oraz dwa Gimnazja w Szyszkowie i Lipinach Dolnych do których uczęszcza 305 uczniów.

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.3 (3 głosy)