DrukujDrukuj

Stanisław Michałowski

Autor:
MartaC
Prof. Stanisław Michałowski

Sylwetka nowego rektora UMCS w Lublinie.

Dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. UMCS, urodził się w 1951 roku. Od grudnia 1976 związany zawodowo z UMCS.

Początkowo swoje badania naukowe dr hab. S. Michałowski koncentrował wokół problematyki dziejów najnowszych Polski, zwłaszcza dziejów Lublina oraz biografistyki. Następnie swoje zainteresowania poszerzał o problematykę polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku oraz zagadnienia samorządu terytorialnego i społeczeństwa obywatelskiego.

Jest autorem i współautorem ponad 100 różnego rodzaju rozpraw naukowych, w tym m.in.: Władysław Kunicki 1872 - 1941. Życie - działalność - poglądy, Lublin 1990; Mieczysław Biernacki (1862 - 1942). Lekarz i społecznik. Warszawa - Łódź 1988; Myśl polityczna Polskiej Partii Socjalistycznej (1918-1939), Lublin 1994; Sto lat współczesnych wodociągów w Lublinie, Lublin 1999; Redagował i współredagował prace zbiorowe: Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, Lublin 2002; Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, Lublin 2004; Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją – public relations – promocja jednostek samorządu terytorialnego, Lublin 2006; Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, Lublin 2008.

Pełnione funkcje w Uczelni: Kierownik Zakładu Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii od 1998 roku; Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Politologii w latach 1999-2005; Dziekan Wydziału Politologii w latach 2005-2008. Od 2008 r. do chwili obecnej Prorektor UMCS ds. Studenckich. Senator UMCS od 2004 roku.

Członkostwo w organizacjach naukowych: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Polskie Towarzystwo Historyczne, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Źródło: UMCS w Lublinie

Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (2 głosy)