DrukujDrukuj

Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej (TPP)

Współautorzy:
  • galezowskit

W Poniatowej od 2 października 1986 r. działa Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej.


TPP ma charakter towarzystwa regionalnego a terenem działalności jest miasto i gmina Poniatowa. Założyło go 18 członków założycieli, z których 9 osób już nie żyje.
I walne zebranie odbyło się 2 października 1986 r., przyjęto na nim Statut Towarzystwa i dokonano wyboru pierwszych władz.
Pierwsze władze Towarzystwa ukonstytuowały się następująco:
Prezes – Ryszard Pastwa
V-ce Prezes – Zbigniew Małecki
Sekretarz – Aleksander Dębski
Skarbnik – Elżbieta Zaborowska
Członkowie zarządu – Halina Tyszkiewicz, Kazimierz Jankowski, Henryk Pawelec.
Towarzystwo ma na celu integrację środowiska lokalnego, wdrażanie zamiłowań do badań przeszłości Poniatowej, dbałość o estetykę miasta i regionu, ochronę przyrody i środowiska człowieka, promocję miasta i gminy. Gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów historycznych oraz informacji o życiu mieszkańców. Prowadzenie działalności wydawniczej poświęconej Poniatowej i zapoznaniu z nią społeczeństwa.
W działalności TPP były „wzloty i upadki” jednakże uzyskano szereg osiągnięć i sukcesów.
Najważniejsze to:
- wydanie okolicznościowej „Jednodniówki” z okazji 25 rocznicy nadania Poniatowej praw miejskich (1987 r.);
- starania o ustalenie odznaki „Za Zasługi dla Poniatowej”;
- organizacja cyklu odczytów z zakresu historii Poniatowej;
- udział w obchodach „Dni Miejscowości”;
- organizacja „Izby Pamięci”;
- regularne wydawanie od 1998 r. czasopisma regionalnego „Przegląd Regionalny”;
- organizacja w 2001 r. Wojewódzkiego Zjazdu Towarzystw Regionalnych województwa lubelskiego;
- wydawnictwo „Poniatowa – szkice z dziejów miasta” (2001 r.);
- zorganizowanie uroczystego spotkania z okazji 20 lat działalności TPP (2006 r.).
W okresie 22 lat pracami Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej kierowało 4 prezesów:
1986 – 1995 – Ryszard Pastwa
1995 – 1998 – Andrzej Kołacz
1998 – 2007 – Wiesław Ptak
2007 – nadal – Maria Wanda Kryk
Od 2002 r. nadano 68 indywidualnych i zbiorowych lokalnych honorowych odznaczeń „Zasłużony dla Poniatowej”.


autor Rafał Pastwa

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (11 głosów)