Ciosanie kloców toporem do kantu.

Źródła:
Skuza Zbigniew Adam, Ginące zawody w Polsce, W-wa 2006

Autor:
olszynka
Brak głosów